Sobotní bohoslužby Církve adventistů v Klatovech

Pravidelná shromáždění sboru Církve adventistů se koná každou sobotu 9:30 až 12:00 hod. Program: Studium a diskuse nad Biblí(ve skupinách), Boží slovo, zpěv. Přijďte se něco dozvědět o úžasné naději, která dokáže dát životu smysl a poznat prima lidi. Každý je vítaný. Kontakt: Jan Mráček tel: 728730710. Více o církvi na www.casd.cz/index.php?setlang=1&a=cat.18